WELKOM OP DE WEBSITE VAN SYBREN POLET

een website gewijd aan
het werk van schrijver
Sybren Polet


Deze website biedt een geselekteerd overzicht van besprekingen die gewijd zijn aan de voornaamste literaire werken van Sybren Polet.

In de "Bibliografie" vindt u een overzicht van deze werken en kunt u per werk zoeken naar besprekingen.

Algemene besprekingen zijn te vinden in de rubriek "Over het werk van Sybren Polet", onderverdeeld in poŽzie en proza. Het "Fotoboek" bevat foto's die ter beschikking gesteld zijn door Sybren Polet en curiosa. "Online PoŽzie" biedt enkele op muziek gezette poŽzie-werken. In de toekomst zullen er door Sybren Polet voorgelezen gedichten op de website te beluisteren zijn.